1st Violin

A. Elif KILIÇASLAN
A. Elif KILIÇASLAN

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oktay Dalaysel keman sınıfından mezun oldu. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı ve keman çalışmalarını Bayezid Ahundov ile yaptı. 1996 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın üyesidir.

 Zeynep SOYBERK
 Zeynep SOYBERK

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına girdi ve 1998 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sınavlarını kazanarak çalışmaya başladı. Halen çeşitli konserler vermeye ve BBDSO Keman Sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 Gökçe ÖZLER
 Gökçe ÖZLER

1999 yılında DEÜ Dev. Konservatuvarından Azerbaycan Dev. sanatçısı Prof. Arif Manaflı'nın öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl girdiği   BBDSO'nun kuruluşundan bu yana keman sanatçısı ve uzun yıllardır kesintisiz ve dönüşümlü olarak konzertmeister görevlerini sürdürmektedir. 2004-2021 yılları arasında Uludağ Ü. Dev. Kons.'nda keman öğr. üyeliği yaptı. Pek çok solo konser ve resital çalışmalarının yanısıra, 2015'ten bu yana BBDSO sanatçılarından oluşan Bursa Kent Quartet 1. keman üyesidir.  

 Çağatay KILIÇASLAN 
 Çağatay KILIÇASLAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan, Kenan Kutucuoğlu ve Atilla Işıksun ile keman çalışmalarını tamamlayarak 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışmaya başladı.

   Esra KURTULUŞ
  Esra KURTULUŞ

Mehmet AYBARS
Mehmet AYBARS

1987 yılında, Kıbrıs’ta açılan konservatuvara girdi. 1990 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na geçerek 1997 yılında mezun oldu. Birçok oda müziği ve resitaller verdi. 2000 yılından itibaren Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev yapmaktadır.

 Sanem A. KIROĞLU
 Sanem A. KIROĞLU

Burcu ÖZCAN BAŞARAN
Burcu ÖZCAN BAŞARAN

Müzik eğitimine 1998 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Lili Tchumburidze ile başladı. Eğitimi süresince pek çok solo ve oda müziği konseri gerçekleştirdi. 2014 yılında New Bulgarian University'de Mario Hossen ile yüksek lisans yaptı. 2014 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapmaktadır.

 Cansu GÖKAYAZ
 Cansu GÖKAYAZ

 Güfte YAĞMUR
 Güfte YAĞMUR

2st Violin

 Pınar DALAYSEL BALCI
 Pınar DALAYSEL BALCI

 Duygu BOROVA ÖZLER
 Duygu BOROVA ÖZLER

1997 yılında Hacettepe Ü. Dev. Konservatuvarından  Prof. Murat Tamer'in öğrencisi olarak mezun oldu. 1999 yılında girdiği   BBDSO'nun kuruluşundan bu yana keman sanatçısı ve dönüşümlü olarak 2. keman grup şefliği görevlerini sürdürmektedir. 2007-2013 tarihleri arasında Uludağ Ü. Dev. Kons.'nda keman öğr. üyeliği yapan sanatçı birçok oda müziği konseri yapmış olup, 2015'ten bu yana da BBDSO sanatçılarından oluşan Bursa Kent Quartet 2. keman üyesidir.  

 Umut ÇANAKÇI
 Umut ÇANAKÇI

1985 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oktay Dalaysel'in keman sınıfından 1997 yılında mezun oldu. İki yıl Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ve Türkiye'nin birçok özel orkestrasında görev aldı. 1999 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda görevine devam etmektedir.

Deniz DOĞU
Deniz DOĞU

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden, fakülte ve müzik bölümü birincilik ödüllerini kazanarak mezun oldu. 2011'de ZUYD Excellence bursuyla kabul edildiği Maastricht Konservatuvarı'ndaki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesinde açılan kadro sınavını kazandı. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmekte ve 2016 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 Emrah TAKMAK
 Emrah TAKMAK

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Bir çok oda müziği, solo ve orkestra eşliğinde konser verdi.2004 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapmaktadır.

 Pınar BAYANER
 Pınar BAYANER

1998 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (keman) bölümüne yarı zamanlı olarak girdi. 2008-2009 öğrenim döneminde Seda Gürtel’in keman sınıfından birincilik ile mezun oldu. Aynı yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmaya başladı.Halen bu görevi sürdürmekte olup aynı zamanda Barış İçin Müzik Vakfı'nda koordinatörlük görevine devam etmektedir.

 İsmail BAŞARAN
 İsmail BAŞARAN

2000 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girerek keman eğitimine Dicle Özkök ile başladı. Daha sonra aynı Mehmet Yasemin ile çalışmalarına devam etti. 2009 yılında Gökçe Özler'in sınıfından mezun oldu. 2011 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Lukas David ile keman, Ruşen Güneş ile oda müziği, Alexander Rudin ile orkestra müzikleri üzerine master eğitimini tamamladı. 2019 yılında ikinci yüksek lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tamamlayan sanatçı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmakta ve Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki Sanatta Yeterlik eğitimine Şenol Aydın'la devam etmektedir.

 Ebru KAYA
 Ebru KAYA

2004 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı olarak keman derslerine başladı. Öğrenimi boyunca resitaller ve oda müziği konserleri verdi. 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin açmış olduğu sınavı kazanarak bir yıl burada çalıştı. 2017 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

 Pınar HOTAŞLI
 Pınar HOTAŞLI

2017 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dicle Özkök’ün sınıfından mezun oldu. Eğitimi süresince pek çok solo ve oda müziği konserleri verdi. 2013 yılında grubuyla katıldığı “Edirne 16. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği  Yarışması”ında ikincilik ödülü aldı. 2020 yılında Prof. Aslı Özsoy ile yüksek lisans yaptı. 2017 yılından itibaren Bursa Bölge    Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev yapmaktadır.

Viola

 Ali Ekber MUTLU
 Ali Ekber MUTLU

Aslıhan KUPŞİ 
Aslıhan KUPŞİ 

1993 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda viyola bölümünü kazanarak müzik öğrenimine başladı. 1999 yılında henüz Üniversite 1. Sınıftayken Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmaya başlayan sanatçı, 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 1.lik derecesiyle mezun olmuş ardından da yine Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 2005'te açtığı sınavı kazanarak kadro almaya hak kazanmıştır. 2012 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde görev yapmaktadır.

 Meltem MUTLU
 Meltem MUTLU

2000 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2010 yılında mezun oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok orkestra ile konserler verdi.2011 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapmaktadır.

 Şirin ADIM
 Şirin ADIM

Okul yıllarında çeşitli yerli ve yabancı gençlik orkestralarında grup şefliği yaptı.  Yurtiçi ve yurtdışında oda müziği konserleri verdi. Edirne'de düzenlenen "16. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması"nda ikincilik ödülünü kazandı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Türk-Yunan Gençlik Orkestrası ile solist olarak konser verdi. 2016 senesinden itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda viyola sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

Dilhande BÜYÜKKAHRAMAN
Dilhande BÜYÜKKAHRAMAN

2007 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümüne kabul edildi. Eğitim sürecinde görev aldığı orkestralarla yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser verdi. 2018 yılında mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2022 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev yapmaktadır.

 Caner SOLMAZ
 Caner SOLMAZ

 Ece KAMRUZ
 Ece KAMRUZ

2000 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı, 2010 yılında başarı ile mezun oldu. Bir çok orkestra ile konserlere katıldı, 2018 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda viyola sanatçısı olarak görev almaktadır.

Cello

 Murat BAŞMAN
 Murat BAŞMAN

 Burç BALCI
 Burç BALCI

 Elif ESEN
 Elif ESEN

1986 yılında HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel bölümüne girdi. 1996 yılında mezun oldu. 1996 yılından bu yana Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev almaktadır. 

 İrem YÜKSEL OZAN
 İrem YÜKSEL OZAN

2000 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarına Prof.Yuri Semenov’un sınıfına girmiştir. Spivakov, Governers,Yamaha gibi bazı yarışma ve festivallerde dereceler ile dönerek birçok konser vermiştir. 2010 yılında lisans sınıfından mezun olmuştur.

 Aslı ERDEN
 Aslı ERDEN

1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girmiş, 2008 yılında bu okuldan birincilik ile mezun olmuştur. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının açmış olduğu Yüksek Lisans sınavını kazanarak 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini de tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan pek çok masterclass ve müzik festivallerine aktif katılım göstermiş ve yapılan konserlerde görev almıştır. 2008-2009 konser sezonundan beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasında Viyolonsel Sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

 Argun YILDIRAN
 Argun YILDIRAN

2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı Viyolonsel bölümüne Reşit ERZİN’in sınıfına kabul edildi. Alexander Rudin , Yoyoma , Adrean Brendel , Yovan Markovitch Peter BRUNS ve Christoph Henkel gibi sanatçılarla Master Class ve Solo Repertuvar çalışması yaptı. 2012 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasında görev yapmaktadır. 2016  yılında Bursa Bölge Devlet Senfoni orkestrası sanatçıları tarafından kurulan Bursa Kent Quartet ile konserlerine devam etmektedir.

 Ece ŞENSİN
 Ece ŞENSİN

2006 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında viyolonsel eğitimine başladı. 2016 yılında Rusya Saint Petersbur'da düzenlenen 8. Uluslararası Art akademi enstrüman ve vokal yaratıcılık festivalinde 2.’lik ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Doç. Yury Semenov’un sınıfından mezun oldu. 2022 yılında Doç. Dr. Asu Perihan Karadut ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılından beri Bursa Bölge Devlet Senfoni orkestrasında görev yapmaktadır. 

Double bass

 Erdem ESİN
 Erdem ESİN

 Savaş UNÇ
 Savaş UNÇ

 Mert KOCAMEMİŞ
 Mert KOCAMEMİŞ

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans bölümünden mezun oldu. Birçok oda müziği grubu ve orkestrada yer aldı. 2022 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni orkestrasında kontrbas sanatçısı olarak yer almaktadır.

Flute - Piccolo

 Özlem ÇAKIR
 Özlem ÇAKIR

 Nazlı ESİN
 Nazlı ESİN

 Alican ERGÜÇ
 Alican ERGÜÇ

Oboe - English Horn

 Fulya AYBARS
 Fulya AYBARS

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Macit Kızılay'ın sınıfından mezun oldu. Pek çok solo ve oda müziği konserleri verdi. 1997 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısıdır.

 Özgür TURGUT
 Özgür TURGUT

 Tanya KARAÇAY
 Tanya KARAÇAY

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Meral V. Leblebicioğlu obua sınıfından lisans derecesiyle mezun oldu. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisansını Doç. Bayram Bayramoğulları ile tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında bir çok oda müziği grubu ve orkestra ile konserler verdi. 2020 yılından beri sözleşmeli obua sanatçısı olarak BBDSO’da çalışmaktadır. 2022 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğretim elemanı olarak obua dersi vermektedir.

Clarinet

Aylin Ensoy ÇAKICI
Aylin Ensoy ÇAKICI

 Tuna BOZKAYA
 Tuna BOZKAYA

 Hazal Eylem ÖZAY
 Hazal Eylem ÖZAY

2008 yılında Dokuz Eylül Devlet Konservatuvarı’na girdi ve 2016 yılında mezun oldu. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisansını bitirdi. Birçok orkestrada görev yaptı. 2022 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev yapmaktadır.

 Elif Simay METEOĞLU
 Elif Simay METEOĞLU

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Çeşitli orkestralarla konserler ve resitaller verdi. 2021 yılından itibaren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda klarinet sanatçısı olarak görev yapmaktadır.

Bassoon

 İlker KIROĞLU
 İlker KIROĞLU

 Merve AKTAŞ
 Merve AKTAŞ

Horn

 Özgün ÇAKICI
 Özgün ÇAKICI

 Baran GÜL
 Baran GÜL

 Derya Nur ALAN
 Derya Nur ALAN

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.Öğrencilik hayatında çeşitli orkestralarda ve oda müziği konserlerinde yer aldı. 2020 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapmaktadır.

Begüm ÖNDER GÜL
Begüm ÖNDER GÜL

Trumpet

 Barış ESEN
 Barış ESEN

1985 yılında DEÜ İzmir Devlet Konservatuvarı trompet bölümüne girdi. 1995 yılında mezun oldu. 1997 yılından bu yana Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev almaktadır.

 Evrim ARSLAN
 Evrim ARSLAN

1989 yılında trompete Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Gökmen Noyan ile başladı, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçerek 1999 yılında Mehmet Erten sınıfından mezun oldu. 2000 yılından bu yana Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın üyesidir.

Trombone

 Egemen KERPİÇÇİLER
 Egemen KERPİÇÇİLER

 Özgür KOÇ
 Özgür KOÇ

 Kayhan ÇATIKKAŞ
 Kayhan ÇATIKKAŞ

Percussion Instruments

 Erbil AYDINLI
 Erbil AYDINLI

 Mert KOCAİLİ
 Mert KOCAİLİ

 Cem SOYKAN
 Cem SOYKAN